Stadsrekening 2017
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen Milieusamenwerking en Afvalverwerking (MARN)

terug naar overzicht

Op basis van de uitkomsten van het evaluatie-onderzoek van de MARN en de mogelijke ontwikkelingsrichtingen naar de toekomst toe heeft het bestuur besloten om de relatie met ARN bv meer strategisch vorm te geven ten dienste van de circulaire economie. De eerder gevormde Stuurgroep circulaire economie levert hier een belangrijke bijdrage aan. Voor inhoudelijke ondersteuning heeft de MARN aan Dar gevraagd hierin een adviesrol te vervullen. Verder is besloten om Dar namens MARN de opdrachtgeversrol te laten vervullen richting ARN waar het de verwerking van restafval, GFT en plastic+ betreft. Hiermee is de beheersmatige aansturing van ARN in dit opzicht beter geborgd.