Stadsrekening 2017
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen GR Bergerden

terug naar overzicht

De gemeenschappelijke regeling Bergerden is een samenwerking tussen de gemeente Nijmegen en de gemeente Lingewaard. Het doel van deze GR is het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de glastuinbouw en agrobusiness in de regio Nijmegen door het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig glastuinbouwgebied. Het betreft de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Bergerden, ten zuiden van Huissen op het grondgebied van de gemeente Lingewaard. De gemeente Nijmegen participeert voor 50% in de GR vanuit het oogmerk om vanuit de Waalsprong te verplaatsen tuinders op korte afstand een vervangende locatie te bieden.
Zoals bekend heeft de financiële en economische crisis ook de glastuinbouw hard geraakt en is uitgifte van bouwkavels lange tijd uitgebleven. Inmiddels is er het voornemen de GR te beëindigen en is een liquidatieplan opgesteld.
Eind 2016 is tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling besloten. 2017 is gebruikt om tot liquidatie van de gemeenschappelijke regeling te komen. Naar verwachting zal de gemeenschappelijke regeling Bergerden en het daaraan gelieerde Openbaar lichaam Bergerden uiterlijk begin 2018 zijn opgeheven.
De vereffening samenhangend met deze opheffing betekent voor beide deelnemende gemeenten een bijdrage van circa 13,5 miljoen euro in het liquidatiesaldo. Hierin is in een voorziening voldoende rekening gehouden. Uitbetaling door Nijmegen heeft inmiddels plaatsgevonden.
Gemeente Lingewaard zal in het vervolg in nauwe samenspraak met de provincie Gelderland en enkele tuinbouworganisaties ondermeer de exploitatie van het Bergerdengebied voortzetten onder de noemer van Next Garden.