Stadsrekening 2017
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen GR Bijsterhuizen

terug naar overzicht

Deze gemeenschappelijke regeling is een samenwerking tussen de gemeente Nijmegen en de gemeente Wijchen. Het doel van deze GR is het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio Nijmegen door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig intergemeentelijk bedrijventerrein op de locatie Bijsterhuizen op het grondgebied van Nijmegen en Wijchen. De bij de GR thans nog voor uitgifte beschikbare  terreinen liggen volledig op het grondgebied van de gemeente Wijchen.
De planexploitatie heeft en houdt met de huidige inzichten een positief financieel resultaat.
De verkoop van bedrijfsterrein was in de recente crisisjaren weliswaar al een aantal jaren verminderd, maar inmiddels staat Bijsterhuizen weer goed in de belangstelling en er wordt met diverse partijen onderhandeld over verkoop van grond.
Een aantal grote transacties in 2016 en 2017 heeft ertoe geleid dat in 2017 ook weer een winstuitkering heeft plaatsgevonden aan beide gemeenten van € 3,5 miljoen elk.
De GR is geheel extern gefinancierd (via de gemeente Wijchen). De grondexploitatie oktober 2017 heeft een positief financieel resultaat van ca. € 16,6 miljoen op Contante Waarde 1-1-2017.
De gemeente levert geen financiële bijdrage aan de GR. De GR draait een grondexploitatie met een positief financieel resultaat. Winstuitkeringen worden ten gunste van de saldireserve gebracht. Aanpassing van het schema van uitbetaling van de winstuitkeringen wordt in de raming van de saldireserve verwerkt, het gaat dan om een bedrag van in totaal ruim € 8 miljoen.
Financiële risico’s worden niet verwacht voor de GR Bijsterhuizen.
Mogelijke tussentijdse winstuitkeringen zijn afhankelijk gemaakt van het resultaat.
In 2018 zal worden bezien of wederom een tussentijdse uitkering mogelijk is in 2018 dan wel 2019.
De GR valt vanaf 2016 onder de werking van de vennootschapsbelasting (Vpb). De berekende Vpb-last is inmiddels in deze planexploitatie verwerkt.