Stadsrekening 2017
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen ODRN

terug naar overzicht

Met ingang van 2016 werkt de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) met outputfinanciering. We hebben in 2016 gemerkt dat dit een andere manier van werken vergt van de ODRN en ze zitten nog midden in deze overgang. In 2017 hebben wij de systematiek gezamenlijk gemonitord in de periodieke overleggen  op effecten en kostenontwikkeling, zodat wij tijdig bij kunnen sturen waar nodig. Omdat de systematiek inmiddels twee jaar in gebruik is, zal in 2018 een evaluatie plaats vinden.
De komende jaren zijn verder de volgende landelijke ontwikkelingen van invloed:

  • Private kwaliteitsborging (toets aan bouwbesluit);
  • Diverse (mogelijk ingrijpende) wijzigingen voortkomende uit de aankomende Omgevingswet.