Stadsrekening 2017
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen GR Park Lingezegen

terug naar overzicht

De realisatie van Park Lingezegen is vastgelegd in de bestuursovereenkomst d.d. juli 2008. In het uitvoeringsprogramma Park Lingezegen zijn de uit te voeren projecten beschreven. De tijdsplanning van het Park Lingezegen gaat ervan uit dat de laatste werkzaamheden aan het park in 2018 worden uitgevoerd. Aan het einde van de looptijd van het project is voorzien in een beheerfonds dat wordt gebruikt om de kosten van het beheer langjarig te dekken.
Met onze vertegenwoordiging in het algemene bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling en door middel van ambtelijke vertegenwoordiging zien wij toe op uitvoering en evaluatie van de voortgang Park Lingezegen.
De uitvoering loopt conform de verwachting en er zijn geen risico’s te melden. De jaarlijkse bijdrage € 240.000 aan de GR is opgenomen in het programma Duurzaamheid (product Groen, Natuur en Woonomgeving).