Stadsrekening 2017
PCPortal

Risico’s en ontwikkelingen Bank Nederlandse Gemeenten

terug naar overzicht

Als gevolg van de relatief lage vraag en toegenomen concurrentie, mede naar aanleiding van het huidige monetaire beleid, verwacht BNG Bank dat de omvang van de nieuw te verstrekken langlopende leningen over 2017 lager zal uitkomen dan over 2016.

De verwachte langlopende financieringsbehoefte in de tweede helft van 2017 bedraagt ongeveer EUR 5 miljard. Het beleid blijft gericht op het realiseren van diversificatie naar product, valuta en looptijd. Naar verwachting worden twee nieuwe Socially Responsible Investment obligaties uitgegeven. Met deze uitgiften speelt BNG Bank in op de groeiende vraag naar deze beleggingen en stimuleert de bank verduurzaming bij decentrale overheden en woningcorporaties.

Het renteresultaat over 2017 zal naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van EUR 420 tot EUR 450 miljoen. Door de volatiliteit op de financiële markten is het niet mogelijk een gefundeerde uitspraak te doen over de ongerealiseerde resultaten binnen het resultaat financiële transacties. Vooral daarom acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst over 2017.