Stadsrekening 2017
PCPortal

Gemeentefonds

omschrijving

aantal

bedrag p/e

bedrag x € 1,-

sociaal

inwoners

173.556

153

26.525.000

eenouderhuishoudens

5.925

208

1.234.000

eenpersoonshuishoudens

52.078

21

1.117.000

jongeren < 20 jaar

34.043

243

8.258.000

ouderen 65+

26.389

80

2.101.000

ouderen  75-85 jaar

8.180

26

215.000

lage inkomens 65-

29.536

30

878.000

huishouden met laag inkomen  (drempel) 

21.261

458

9.737.000

huishoudens

97.544

90

8.827.000

bijstandsontvangers

7.263

2.107

15.302.000

loonkostensubsidie

29

1.917

55.606

uitkeringsontvangers

16.610

86

1.423.000

minderheden

14.290

320

4.578.000

centrumfunctie

klantenpotentieel lokaal

203.850

39,2

7.991.000

klantenpotentieel regionaal

355.030

22,29

7.914.000

leerlingen VO

12.026

370,5

4.456.000

leerlingen (V)SO 

5.281

230,78

1.219.000

extra groei leerlingen VO

612

220,56

135.000

achterstandsleerlingen met drempel

infrastructuur

oppervlakte land

5.268

41,17

217.000

oppervlakte land * bodemfactor  gemeente

5.268

26,46

139.000

oppervlakte binnenwater

491

37,58

18.000

Oppervlakte bebouwing

731

595,42

435.000

oppervlakte bebouwing kern

683

2302,4

1.573.000

oppervlakte bebouwing buitengebied

48

1936,54

93.000

opp bebouwing woonkernen* bodemfactor woonkernen

683

3088,74

2.110.000

opp bebouwing buitengebied* bodemfactor buitengebied

48

1524,64

73.000

woonruimten

82.753

57,54

4.762.000

woonruimten * bodemfactor woonkernen

82.753

50,79

4.203.000

historische kern 

20

3222,18

64.000

bewoonde oorden

16.196

31,5

510.000

bewoonde oorden met historische kernen

14.335

85,74

1.229.000

ISV (a) stadsvernieuwing

1,13%

6133771,6

69.000

ISV (b) herstructurering 

1,41%

3764536,49

53.000

omgevingsadressendichtheid

194.636

71,64

13.944.000

oeverlengte * Bodemfactor gemeente

1.695

11,72

20.000

oeverlengte * Bodemf. Gem.*dichtheidsfactor

51.081

5,82

297.000

meerkernigheid

5

9063,77

45.000

kernen met minstens 500 adressen

2

55518,4

111.000

meerkernigheid *Bodemfactor buitengebied

5

14874,64

74.000

Bedrijfsvestigingen

16.364

76,05

1.244.000

OZB niet woningen 

3.210

380,7

1.222.000

algemeen

Vast bedrag

1

238.000

238.000

bedrag in basis

134.708.606

punten uitkerings factor

1,428

57.655.000

subtotaal uitgavenijkingen

192.363.606

OZB  waarde woning eigenaar

-12.927.000

OZB niet-woningen  eigenaar

-5.085.000

OZB niet woningen  gebruiker incl. De Pater

-4.045.000

cumulatieregeling

-110.864

aanvulling BAG

15.403

suppletieregeling  afschaffing OZB woningen gebruiker

1.297.672

suppletie-uitkering bommenregeling

234.430

decentralisatie uitkeringen

beeldende kunst en vormgeving 

150.000

maatschappelijke opvang

10.197.000

gezond in de stad

395.000

versterking peuterspeelzaalwerk ( 2010 > )

237.660

preventieve lokale jeugdbeleid ( 2010 > )

605.273

bodemsanering ( 2016-2020 )

1.165.192

vrouwenopvang

2.894.275

voorschoolse voorziening peuters

207.902

faciliteitenbesluit opvangcentra

48.470

vergunningverlening, toezicht en handhaving 2014

358.308

LHBT-emancipatiebeleid

30.000

veiligheidshuizen

218.680

Impuls brede school sport en cultuur (comb. functie)

526.748

verhoogde asielinstroom partieel effect

695.116

verhoogde asielinstroom participatie en integratie

385.860

armoedebestrijding kinderen

932.239

versterking gemeentelijke aanpak jihadisme

121.000

impuls klantprofielen

88.500

impuls grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

100.000

economische zelfstandigheid

37.000

pilot nederlandse kernwaarden

30.200

arbeidsparticipatie mensen met een psychische beperking

82.500

vergoeding tweede kamerverkiezingen

17.566

Integratie-uitkeringen

Integratie-uitkering W.M.O.  Huishoudelijke verz.

12.181.183

jeugd

37.628.199

WMO taken alle gemeenten

22.538.269

WMO beschermd wonen centrumgemeenten

51.831.597

participatie

35.973.653

totaal gemeentefonds 2017

351.420.637

voorgaande jaren ( 2015-2016)

1.117.240

totaal verantwoord 2017

352.537.877