Stadsrekening 2017
PCPortal

Leningen limiet kasgeld

De kasgeldlimiet is de maximale omvang van de toegestane kortlopende financiering.
Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van de liquiditeitspositie
weer in realisatie tot de kasgeldlimiet per kwartaal in 2017.

Gegevens liquiditeitspositie over het jaar 2017 ( modelstaat A )
Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen

Berekening liquiditeitspositie:

bedragen x  € 1.000,-

1.

Vlottende (korte) schuld

jan

54.000

apr

28.000

jul

82.000

okt

84.000

feb

61.000

mei

42.000

aug

74.000

nov

68.000

mrt

41.000

juni

45.000

sep

76.000

dec

105.000

2.

Vlottende middelen

jan

16.000

apr

-7.000

jul

9.000

okt

18.000

feb

22.000

mei

-2.000

aug

0

nov

2.000

mrt

2.000

juni

6.000

sep

5.000

dec

15.000

3.

Netto vlottende schuld (+)/Overschot vlottende middelen (-) (1-2)

jan

38.000

apr

35.000

jul

73.000

okt

66.000

feb

39.000

mei

44.000

aug

74.000

nov

66.000

mrt

39.000

juni

39.000

sep

71.000

dec

90.000

4.

Gemiddelde netto vlottende schuld (+)/Gemiddelde overschot vlottende middelen (-)

38.667

39.333

72.667

74.000

5.

Kasgeldlimiet

62.700

62.700

62.700

62.700

6a.

Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)

24.033

23.367

6b.

Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)

-9.967

-11.300

Het saldo van de gemiddelde netto vlottende schuld en de vlottende middelen per kwartaal mag maximaal twee aaneengesloten kwartalen de kasgeldlimiet overschrijden.