Stadsrekening 2017
PCPortal

Woonlasten in vergelijking

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) heeft een rapportage Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2017 opgesteld. Hierbij zijn de 38 grootste gemeenten met elkaar vergeleken op het gebied van woonlasten en de OZB voor niet-woningen.

Woonlasten
Bij de vergelijking tussen deelnemers kijkt het rapport naar de gemeentelijke woonlasten (OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing). Hierbij wordt dit jaar onderscheid gemaakt tussen de eigenaar van een woning en huurder. De verschuivingsmaatregel waarbij Nijmegen de afvalstoffenheffing in 3 jaar tijd heeft ondergebracht bij de OZB voor woningen is dus zichtbaar.

Belangrijke uitkomsten voor Nijmegen zijn dat de gemeente op de 16e plaats van de 38 deelnemers staat qua woonlasten bij de eigenaren van een woning. Ons OZB tarief is voor woningen het hoogste, maar daar staat tegenover dat Nijmegen als het gaat om de afvalstoffenheffing veruit het goedkoopste is. Als we naar de rioolheffing kijken dan komt Nijmegen rond het gemiddelde voor eenpersoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens uit.
Voor de huurders is Nijmegen veruit het goedkoopst. Dit komt omdat de huurder alleen voor de afvalzakken betaalt.

In vergelijking met het Coelorapport 2016 waarbij Nijmegen op de 14e plaats van boven stond, is Nijmegen nu 2 plaatsen gedaald.

Belangrijkste conclusies onderzoek ten aanzien van landelijke woonlasten:
1. De gemiddelde landelijke woonlasten zijn met 0,2% gedaald naar €678;
2. ‘s-Gravenhage heeft met €549 de laagste woonlasten;
3. Delft heeft met €845 de hoogste woonlasten;
4. Nijmegen staat op de 16e plaats van boven met €740 aan woonlasten. Met onze woonlasten bevinden we ons dus in de middenmoot van de 38 grootste gemeenten.
5) Als we kijken naar vergelijkbare kennissteden zijn alleen Tilburg en Eindhoven goedkoper.  Kennissteden als Enschede ( € 775), Leiden (€ 760), Arnhem (€ 768) en Groningen (€ 745) zijn duurder.

OVERZICHT GEMIDDELDE WOONLASTEN GROTE GEMEENTEN 2013-2017

Jaar

Nijmegen

Rangorde Nijmegen Coelo

Duurste gemeente

Goedkoopste gemeente

2013

€ 686

21

Zaanstad

€ 785

Alkmaar

€ 545

2014

€ 694

20

Zaanstad

€ 804

Tilburg

€ 532

2015

€ 722

18

Zaanstad

€ 820

‘s-Gravenhage

€ 547

2016

€ 733

14

Delft

€ 832

‘s-Gravenhage

€ 549

2017

€ 740

16

Delft

€ 845

‘s-Gravenhage

€ 549

OZB

OZB Woningen
Ons OZB tarief voor woningen van 0,26690% is het hoogst van de 38 gemeenten. Amsterdam heeft het laagste tarief met 0,04901%.

OZB Niet woningen
Voor niet woningen geldt dat we voor eigenaren op de 1e plaats en voor gebruikers op de 37e plaats van boven staan. Een ander beeld dan vorig jaar doordat in 2017 de 2e tranche van de verschuivingsmaatregel OZB niet woningen is verwerkt. Hierin wordt de OZB voor gebruikers in 3 jaar ondergebracht bij de OZB voor eigenaren.

OZB niet woningen eigenaren
Nijmegen heeft het hoogste tarief met 0,72820%. Ten opzichte van 2016 zijn we een plaats gestegen

OZB niet woningen gebruikers
Leiden heeft het hoogste tarief van 0,44604%. Lelystad heeft voor de gebruikers het laagste tarief van 0,00000%. Nijmegen staat op de 37e plek met een tarief van 0,12280%. Vorig jaar was dat nog de 17e plek.

Gecombineerd is de OZB voor niet woningen (tarief eigenaar en gebruiker bij elkaar opgeteld) in Nijmegen met 0,85100% het op 3 na hoogste van de 38 gemeenten. Groningen heeft gecombineerd het hoogste tarief met 0,91140%. Vorig jaar stond Nijmegen nog op de 2e plaats.

Totale woonlasten
Nijmegen ligt qua woonlasten boven het landelijk gemiddelde, maar is met een plaats 16 een gemiddelde gemeente als je kijkt naar de 38 grootste gemeenten die door Coelo zijn onderzocht. Vergelijkbare kennissteden zijn over het algemeen iets duurder dan Nijmegen.