Stadsrekening 2017
PCPortal

Programma Dienstverlening

In 2017 werd de nieuwe website van de gemeente Nijmegen gelanceerd. Hiermee werd een belangrijke stap gezet naar een toekomstbestendige digitale dienstverlening. De website is geheel ontworpen als instrument voor dienstverlening aan burgers en bedrijven. De vraag van de gebruiker staat centraal; gemak, toegankelijkheid en actualiteit zijn kernbegrippen.

Aan de verdere digitalisering van de dienstverlening werd gestaag verder gewerkt. In 2017 hebben de Nederlandse gemeenten besloten op  gebied van de verdere ontwikkeling van digitale dienstverlening meer gezamenlijk op te trekken; dit is de kern van de beweging Samen Organiseren. Samen Organiseren is het vliegwiel voor het ontwikkelen en toepassen van nieuwe generieke voorzieningen en standaarden voor gemeentelijke dienstverlening. Meer gebruik maken van wat al ontwikkeld is en niet 388 maal het gemeentelijk wiel uitvinden is het devies.

In september 2017 werd door de Minister van BZK besloten tot stopzetting van de operatie BRP, de operatie die bedoeld was om de Basis Registratie Personen zodanig te moderniseren dat persoonsgegevens gemakkelijker in samenhang zouden kunnen worden gebracht met andere overheidsgegevens. Kort daarop nam een aantal gemeenten, waaronder Nijmegen, in het project Gemeentelijke Verenigde Registratie (GVR), samen met de VNG het initiatief om te onderzoeken wat de mogelijkheden waren van hergebruik van elementen die Operatie BRP had opgeleverd. De samenwerkende partners hebben inmiddels besloten om ook dit project stop te zetten, omdat het deel van de broncode van het programma BRP dat beschikbaar is gesteld door het ministerie van BZK, onvoldoende houvast biedt om een zinvolle proef binnen een redelijke termijn uit te voeren. Daarmee is het projectdoel onhaalbaar geworden.
Als gevolg van deze ontwikkeling werd ook ons samenwerkingsproject regionale aanbesteding vernieuwing BRP beëindigd.