Stadsrekening 2017
PCPortal

Overzicht verbonden partijen

Vreemd vermogen

Eigen vermogen

Resultaat

Aandeel  Nijmegen 

Naam verbonden partij + plaats

Vorm

1-1-2017

31-12-2017

1-1-2017

31-12-2017

2017

in %

GO /Economic Board

GR

Euregio Rijn Waal, Kleve

GR

2.424

1.315

0

Gezondheidszorg regio Nijmegen, Nijmegen

GR

5.462

5.407

912

-341

-1.254

31

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Nijmegen

GR

75.301

66.214

5.732

4.030

-1.379

35

Marn, Nijmegen

GR

2.000

517

451

51

Bergerden, Lingewaard

GR

*1

50

Bijsterhuizen, Wijchen

GR

1.300 

542

461 

6.466

6.000

50

ODRN, Nijmegen

GR

3.253

3.902

739

1.405

730

60

MGR, Nijmegen

GR

23.370

16845

472

0

0

51 

Park Lingezegen, Elst

GR

497

18.336

-4.861

20 

Doelgroepvervoer regio Arnhem-Nijmegen te Arnhem

GR

22

DAR , Nijmegen

NV

11.896

14.042

1.147

86,9

Indigo, Arnhem *2

BV

pm

pm

5

Leisurelands, Arnhem

BV

20.195

56.279

16,9

Land over de Waal BV, Nijmegen

BV

0

7

0

100

Waalfront, Nijmegen

BV/CV

88

-20.400

100

Waalfront BV, Nijmegen

BV

3.920

17

0

050

Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag

NV

149.541.000

4.486.000

396.000

0,3

Voor deze tabel is de kolom ultimo 2017 in sommige gevallen leeg gelaten. Dit in verband met het nog niet beschikbaar zijn van meer actuele informatie.

*1 in deze regelingen wordt samen met een andere gemeente een Grex gevoerd, waarbij de administratie en financiering vanuit de andere gemeente plaatsvindt. Het Nijmeegs aandeel in resultaat en risico is opgenomen onder risico's en weerstandsvermogen.