Stadsrekening 2017
PCPortal

Verloopoverzicht grondexploitaties

Grondexploitaties

Boekwaarde

Investeringen

Opbrengsten

resultaatname 2017

Boekwaarde

31-12-2016

2017

2017

31-12-2017

Stedelijke ontwikkelingsprojecten

39

116

-387

232

0

bedrijvigheidsprojecten

3.367

860

515

-44

4.698

tussentijdse winstname ná VGP

1.200

1.200

woningbouwprojecten

1.214

5.719

-2.591

48

4.390

Herstructurering

-3.582

962

-591

150

-3.061

Stadscentrum

3.104

73

203

3.380

Waalsprong 

323.887

29.360

-32.875

-6.175

314.197

Maatschappelijk Vastgoed

30.744

5.878

-1.950

34.672

Koers West

38.681

25.174

-16.208

47.647

mva

6.069

-3.110

dijkteruglegging

0

0

facilitair

-555

962

-730

21

-302

Projecten in ontwikkeling (pio’s)

2.274

969

-2.549

1.299

1.993

Af: Voorzieningen

-58.976

-45.506

Totaal

340.197

76.142

-60.273

-4.469

363.308

Grondexploitaties

Boek-
waarde

nog te 

nog te 

voor-ziening

nog te realiseren rente voorziening

eind-
resultaat

31-12-2017

realiseren lasten

realiseren baten

niet in grex

Stedelijke ontwikkelingsprojecten

0

0

0

0

0

bedrijvigheidsprojecten

5.898

4.466

-10.535

-1.234

-102

-1.506

woningbouwprojecten

4.390

2.139

-6.642

-113

Herstructurering

-3.061

4.021

-770

-548

-22

-380

Stadscentrum

3.380

4.629

-5.999

-1.821

-189

0

Waalsprong 

314.197

273.910

-556.190

-23.250

-8.667

0

Maatschappelijk Vastgoed

34.672

17.078

-31.787

-18.580

-1.532

-149

Koers West

47.647

19.097

-20.175

-50.513

-3.944

mva

9.184

-10.732

dijkteruglegging

0

0

facilitair

-302

1.704

-1.325

-73

-4

0

Projecten in ontwikkeling (pio’s)

1.993

-1.993

0

Af: Voorzieningen

-45.506

Totaal

363.308

336.228

-644.155

-52.506 

-45.506 

-10.516

-6.093