Stadsrekening 2017
PCPortal

Nieuwe koers voor Museum het Valkhof

Voor Museum het Valkhof (MHV)  begon 2017 slecht. Er was een bestuurlijke crisis en er dreigde een enorm liquiditeitstekort. Twee onderzoeken (Berenschot en Cultuur+Ondernemen) hebben in het eerste kwartaal de situatie geanalyseerde en aanbevelingen gedaan om MHV weer op orde te krijgen. De rest van het jaar stond in het teken van het orde brengen van de organisatie en het uitzetten van een nieuwe koers. Er zijn veel stappen gezet. Zo is er hard gewerkt om de basis weer op orde te krijgen, met name op het gebied van bedrijfsvoering. Er is een nieuwe raad van toezicht aangetreden, een koers uitgezet en de benoeming van een nieuwe directeur is voorbereid. Het aantal bezoekers aan MHV kent in 2017 een dip. Slechts 70.000 bezoekers bezochten een tentoonstelling in het MHV. Met de nieuwe koers zet MHV in op een stedelijk museum voor geschiedenis en kunst met nationale allure en verwacht hiermee meer dan 100.000 bezoekers te trekken.

Arnhem en Nijmegen hebben zich verloofd!

Samen met de gemeente Arnhem, de Provincie en de culturele instellingen uit beide gemeenten is eind 2017 afgesproken intensiever te gaan samenwerken met elkaar. Beide steden hebben een eigen cultureel profiel dat elkaar aanvult. Arnhem is de stad van cultuurmakers, waar enkele topinstellingen zijn gehuisvest op het gebied van theater, dans, klassieke muziek en talenten. Nijmegen is de stad van presentatie met (internationale) evenementen en (landelijke) festivals op het gebied van popmuziek, film en literatuur. De uitdaging is nu om niet alleen binnen een project samen te werken, maar ook structureel samen te werken aan gezamenlijke producties en de afstemming van programmering. Om dat te realiseren wordt voor de komende twee jaar een procesbegeleider aangesteld. Meer informatie is te vinden in het rapport 'Culturele samenwerking in de stedelijke regio Arnhem Nijmegen'.

Cultuur trekt ruim een miljoen bezoekers naar de binnenstad

Met ruim 600.000 bezoekers aan de culturele podia zijn de aantallen nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Per podium zijn er verschillen. Zo stijgen de aantallen bij LUX (+2%) en het Lindenbergtheater (+5%), maar is er een daling bij Schouwburg en Vereeniging (-8%) en Doornroosje (-4%). Naast de culturele podia bezoeken zo'n 375.000 mensen de hoofdvestiging van de bibliotheek aan het Mariënburgplein, waar ook nog eens 27.000 mensen het Huis van de Geschiedenis bezoeken en 5.000 mensen enige tijd doorbrengen in het archief. Het kortefilmfestival Go short trekt in het eerste weekend van april voor nog eens 15.000 bezoekers. Het Mariënburgplein biedt een mooie mix van cultuur, cultuurhistorie en evenementen en trekt daarmee meer van de helft van het aantal culturele bezoekjes aan de binnenstad.

Verdubbeling aantal aanvragen voor amateursubsidie

Dit jaar hebben twee keer zoveel amateurorganisaties een subsidie aangevraagd voor een activiteit in 2018. Via de amateursubsidieregeling kan voor een optreden of andere openbaar toegankelijke activiteit een subsidie aangevraagd worden van maximaal € 2.000. Door inzet van een social media campagne is het gelukt om het aantal aanvragen te verdubbelen! Onder de aanvragers zitten zangkoren, toneelverenigingen studentenamateurverenigingen en optredens van hafabra's. De grote belangstelling heeft ons positief verrast en we hopen deze trend door te zetten naar 2018 en verder.

De Stevenskerk, spiegel van Nijmegen

In 2017 is het boek ‘De Stevenskerk, spiegel van Nijmegen verschenen’. Het boek is het gevolg van de restauratie van 2013-2015 en is op initiatief van de gemeente en de Stichting Stevenskerk tot stand gekomen. Het boek is het eerste overzicht van de geschiedenis en bouwgeschiedenis van de kerk, onder meer op basis van nieuw onderzoek in het kader van de afgelopen restauratie. Het boek krijgt juichende recensies.  

Fietsen door de Romeinse tijd en uitrusten op een ‘badbank’

Nijmegen maakte samen met de gemeentes Wijchen en Heumen de fietsroute ‘Luxe achter de Limes (Romeinse grens). Bij de route horen een informatieboekje, informatieborden,  filmpjes, een gratis app en een zitbank langs de route. De app laat kinderen (en volwassenen) op een ‘gaming’ manier kennis maken met de Romeinse tijd.  De route komt langs het Honig-complex, waar ooit een groot Romeins badhuis was. Een bijzonder vormgegeven zitbank duidt de geschiedenis van deze plek. De bank refereert aan de functie van het badhuis als plek van ontmoeting, maar nodigt ook uit tot moderne communicatie via social media.  De bank is namelijk voorzien van zonnecellen en een accu om smartphones op te laden. Op de bank staat een verwijzing naar dit alles:  LVMINE PERFVNDARIS, ‘moge je baden in licht’.

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en Radboud Universiteit gaan de wijken in

Het  Huis van de Nijmeegse Geschiedenis heeft in 2017 maar liefst  27.677 bezoekers mogen ontvangen, onder wie veel studenten en scholieren. Op verzoek van het Huis heeft een aantal Masterstudenten Geschiedenis van de Radboud Universiteit onderzoek gedaan in Wolfskuil en het Willemskwartier. De studenten spraken met mensen in de wijk en gaven de inhoud van hun gesprekken terug aan de bewoners via magazines.  Deze magazines zijn in de wijken gepresenteerd en uitgedeeld. Bewoners waren zeer enthousiast en de voorraad magazines was snel op.

Nijmeegs erfgoed scoort goed bij bezoeker

Ons erfgoed doet het goed bij de bezoekers. Nieuw in 2017  was de regelmatige openstelling van de historische kelders in het stadhuis. Dit gebeurde in samenwerking met het Gilde en de Stichting de Torendag. In het Open Monumentendagweekend telden we ca. 14.000 bezoeken aan de Nijmeegse monumenten. De publieksenquête gaf het evenement  een rapportcijfer 7,98. Ook het 024geschiedenis weekend met als thema ‘Geluk’ trok veel enthousiaste bezoekers. De gemeente Nijmegen organiseert dit en draagt samen met 30 Nijmeegse erfgoedverenigingen bij aan een gevarieerd programma voor jong en oud.

Nieuwe website Regionaal Archief Nijmegen

Op 17 oktober 2017 werd de nieuwe website van het Regionaal Archief gelanceerd.  Zowel de inhoud als de vormgeving werden compleet vernieuwd. Bij de  totstandkoming  is nadrukkelijk rekening gehouden met de vindbaarheid van informatie voor onze verschillende groepen bezoekers. De opzet en de vormgeving van de website sluiten nauw aan bij de nieuwe gemeentelijke website. Er wordt gewerkt met toptaken, zodat de digitale bezoeker gemakkelijk en snel bij de juiste informatie terecht komt. Daarnaast hebben nieuwsberichten, blogs en actualiteiten een prominente plaats gekregen op de site en zijn links aangebracht naar websites van de Historische Atlas, Geschiedenislokaal024 en het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. De nieuwe website voldoet aan de nieuwe webrichtlijnen omtrent toegankelijkheid. De overzichtelijke en frisse uitstraling van de website, aangevuld met historische sfeerbeelden, oogst veel lof bij bezoekers en externe professionals. Wij zijn erg tevreden met het resultaat.

Nijmegen 7 e plaats ranglijst sterkste stedenmerken

We hebben in 2017 een merkenanalyse laten uitvoeren. Hieruit is gebleken dat Nijmegen op nationaal niveau een sterk stadsmerk is (7e plaats ranglijst sterkste stedenmerken), sterker dan in 2015. Nijmegen heeft een evenwichtige, sympathieke, actieve, opgewekte en zachte uitstraling. Een prettige sfeer, een goed aanbod om te winkelen & uit te gaan worden vaak genoemd. Verder staat Nijmegen bekend om haar prachtige natuurlandschap en de vele recreatiemogelijkheden die dit biedt.  Nijmegen heeft zich als gevolg van het evenementenjaar 2016, versterkt als evenementenstad. Het museum- en podiumaanbod zijn aandachtspunten. Als we meer bezoekers naar Nijmegen willen trekken, wordt aanbevolen om het aanbod te verbeteren.

Gezamenlijke bezoekerswebsite staat in de steigers

We zijn doorgegaan met de profilering van Nijmegen als oudste stad en kennisstad. Op basis van de uitgevoerde imago-onderzoeken hebben we het speerpunt Oudste stad aangescherpt en de doelgroepen nader uitgewerkt. Rond het concert van Robbie Williams hebben we met ondernemers in de stad, RBT KAN en Staatsbosbeheer een persreis georganiseerd, die leidde tot goede pers in landelijke bladen, zoals VRIJ-magazine, VIVA, Beau Monde en blogs. Vanwege het succes willen we meer persreizen organiseren.
Samen met RBT KAN, Huis voor de Binnenstad, Stichting Zomerhoofdstad en Cultuur Netwerk Nijmegen hebben we een start gemaakt met de bouw van een gezamenlijke bezoekerswebsite, zodat Nijmegen zich ook online kan presenteren. De site gaat in 2018 in de lucht.

2017: wederom een succesvol evenementenjaar

Met twee grote popconcerten en een wederom succesvol verlopen Vierdaagse, zijn er in 2017 weer spraakmakende grootse evenementen in Nijmegen georganiseerd. Naast de vele succesvolle terugkomende evenementen, zien we ook dat de evenementenkalender dynamisch is. Er zijn nieuwe ontwikkelingen die inspelen op de veranderende behoefte van het publiek. De marktwerking van evenementen zorgt ervoor dat ieder jaar een mooie invulling van de evenementenkalender wordt gerealiseerd dat het publiek aanspreekt. Na het kroonjaar 2016 zien meer Nederlanders Nijmegen als evenementenstad: 34% in 2015 en 48% in 2017. Opvallend hierin is dat de Vierdaagse weer een groei heeft doorgemaakt als belangrijkste beeldbepaler van het Nijmeegse imago. De Vierdaagse zorgt voor een enorme media exposure en een economische impuls van meer dan € 40mln in de (binnen)stad. Daarnaast krijgen zowel de Internationele Vierdaagse marsen als de Vierdaagsefeesten een hoge beoordeling, respectievelijk een 8,3 en 8,2.