Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Citymarketing en evenementen

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60067

4-5 mei

29

28

1

60068

Koninginnedag Beleid

18

18

0

60070

4-Daagse beheer

235

228

8

60073

Overige Evenementen beheer

167

256

-90

60074

Vierdaagse beleid

703

657

46

60075

Vergunningen 4-Daagse

0

3

-3

60880

Vierdaagsefeesten comm.

6

1

5

61148

Vergunningen overige evenementen

0

0

0

61344

Kroonjaar 2016

0

0

61383

Focus Citymarketing

20

20

0

E000039

Focus Citymarketing

238

250

-11

Totaal lasten product

1.416

1.461

-45

Financiële baten per product

60070

4-Daagse beheer

-129

-110

-19

60074

Vierdaagse beleid

-6

0

-6

60075

Vergunningen 4-Daagse

0

0

0

61148

Vergunningen overige evenementen

0

0

0

61381

Mut.res. Citymark.en evenementen

-25

-25

0

E000039

Focus Citymarketing

-3

0

-2

Totaal baten product

-162

-135

-27

Totaal product

1.254

1.326

-72

 N

V=voordeel; N=nadeel

Binnen het product Citymarketing en Evenementen is een tekort van € 0,1 miljoen. Dit is met name veroorzaakt door personele kosten voor Evenementen. Dit zijn kosten die van structurele aard zijn, en welke niet zijn opgenomen in de begroting. Hiervoor wordt in 2018 in overleg met de afdeling Economische Zaken een oplossing gezocht.