Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Culturele ketens

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60572

Doornroosje

2.228

2.102

126

60574

LUX

1.119

1.119

0

60575

Museum het Valkhof

2.162

2.204

-42

60576

Natuurmuseum

382

382

0

60577

Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid

5.508

5.508

0

60579

Keizer Karel Podia

2.221

2.221

0

Totaal lasten product

13.621

13.536

85

Financiële baten per product

60576

Natuurmuseum

-87

-87

0

Totaal baten product

-87

-87

0

Totaal product

13.533

13.449

85

 V

V=voordeel; N=nadeel

Binnen het product Culturele Ketens is er een voordeel van € 85.000. Door kritisch en zuinig te zijn, zijn de kosten (met name voor subsidies) lager uitgevallen. Hier is in het laatste kwartaal van 2017 op gestuurd om het tekort bij Cultuurhistorie te kunnen opvangen binnen het programma.