Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Regionaal Archief

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

61330

Beheer en ontsluiten Nijmegen

1.213

1.205

8

61331

Dienstverlening Nijmegen

333

343

-10

61332

Archiefwerkzh.voor derden

303

290

12

61333

Wettelijke Inspecties GR's

41

42

0

Totaal lasten product

1.890

1.880

10

Financiële baten per product

61330

Beheer en ontsluiten Nijmegen

-48

-48

0

61331

Dienstverlening Nijmegen

-8

-8

0

61332

Archiefwerkzh.voor derden

-451

-449

-1

61333

Wettelijke Inspecties GR's

-34

-34

0

Totaal baten product

-541

-539

-2

Totaal product

1.350

1.341

8

 V

V=voordeel; N=nadeel

De afwijking op het productniveau (Regionaal Archief) is € 8.000 voordelig.
Deze geringe afwijking behoeft verder geen toelichting.