Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Talent en kwaliteit

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60335

Onderhoud BK

118

84

34

60336

Vergoeding Cie

16

13

3

60337

Werkbudget BK

98

62

36

61074

Mut. res. Verbr.n/e kracht.Fundament

43

43

0

61277

Festivals

460

463

-3

61278

Productiehuizen

783

770

13

61279

Toptalent

61

63

-2

61280

Culturele Initiatieven

243

240

4

Totaal lasten product

1.822

1.738

85

Financiële baten per product

60335

Onderhoud BK

-2

2

61074

Mut. res. Verbr.n/e kracht.Fundament

-300

-300

0

61277

Festivals

-84

-109

26

61280

Culturele Initiatieven

-12

12

Totaal baten product

-384

-423

39

Totaal product

1.439

1.314

124

 V

V=voordeel; N=nadeel

Het product Talent en Kwaliteit laat een voordeel zien van € 0,1 miljoen, dit is met name toe te schrijven aan de lagere kosten voor Kunst in de openbare ruimte. In 2017 zijn er meerdere projecten (zoals de Big Bang) doorgeschoven naar 2018, waardoor de kosten lager uitkomen.