Stadsrekening 2017
PCPortal

Algemeen
Binnen de Stadswinkel en het Steunpunt Stadswinkel ontvangt Publieksdienstverlening jaarlijks minimaal 130.000 bezoekers voor hoofdzakelijk producten burgerzaken. De meeste bezoekers komen aan de balie voor een paspoort of rijbewijs. Daarnaast komt een aantal klanten met een complexere klantvraag (o.a. een aanvraag  Nederlanderschap). We schrijven jaarlijks meer dan 1.000 buitenlandse studenten van de RU  en de HAN in.
We behandelen ook klantvragen gevonden en verloren voorwerpen. Deze registratie verloopt grotendeels digitaal.  
Naast het fysieke bezoek, zijn er telefonisch contacten, via e-mail, maar ook via de social media. Bij elkaar zijn er minimaal 300.000 klantcontacten.

Onze klanten komen op afspraak. De klant kan thuis via internet een afspraak maken, verzetten of annuleren. De klant is gemiddeld binnen 5 minuten aan de beurt. Het afhalen van documenten en informatieverstrekking is op vrije inloop. Voor bezoekers die zonder afspraak komen, proberen wij een afspraak in te plannen op dezelfde dag of op een later tijdstip. Ook spoedgevallen helpen wij dezelfde dag. Naast de fysieke balie handelen we klantvragen burgerzaken digitaal, telefonisch of per post af.

Dienstverlening op maat regelden wij  onder andere door extra avondopenstelling (in 2017 waren dat 5 extra avonden) van de Stadswinkel om de zomerpiek reisdocumenten op te vangen, klanten te ondersteunen bij digitale aanvragen en de aanvraag van een reisdocument te verzorgen voor inwoners die niet zelf de Stadswinkel kunnen bezoeken.

Klanten 2017
Er waren meer fysieke bezoekers dan in 2016 en dat is een gevolg als gevolg van hogere aantallen verstrekte reisdocumenten en rijbewijzen. Daarnaast was er een stijging van de inschrijving van de buitenlandse studenten.
Er was in 2017 een opvallende stijging van het aantal bezoekers voor het loket niet-ingezetenen. Meer dan 12.000 burgerservicenummers werden uitgereikt aan buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken.
De stijging is te verklaren door een aantrekkende economie, een hoger salaris in Nederland, maar ook door de gastvrijheid van Nijmegen die ervoor zorgt dat men meteen terecht kan om een bsn nummer te ontvangen.
Het aantal vragen over parkeren daalde, omdat de aanvraag is gedigitaliseerd. Dat geldt ook voor een aangifte van een verhuizing.

De klantwaardering voor het fysieke bezoek  bedroeg een 8,1. Klanten gaven via de pc in de hal van de Stadswinkel aan dat in ieder geval de bewegwijzering verbeterd moest worden. Nieuwe bebording is in december aangebracht.

Overige ontwikkelingen 2017
In 2017 sloten we 582 huwelijken in vooral gemeentelijke locaties Stadhuis en Stadswinkel, exclusief de gratis huwelijken.
Er is een verschuiving te zien van de locatie. Paren kiezen steeds meer voor een kortere ceremonie in de Stadswinkel. De paren waren tevreden over de dienstverlening door de gemeente.

De Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 15 maart. Van de 141.350 kiesgerechtigden bracht 78,5% een stem uit.

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit leverde 821 signalen op, waarvan er 319 nader onderzocht moesten worden.
Uiteindelijk zijn er 28 adressen waar de Basisregistratie Personen in overeenstemming werd gebracht met de werkelijkheid.

De wetgeving vereist een aantal kwaliteitstoetsen voor o.a. paspoorten, basisregistratie personen en het RNI loket.  De resultaten voor al deze toetsen/zelfevaluaties was goed. De input van deze evaluaties leidt weer tot verbeteringen in de Basisregistratie Personen en aangepaste werkinstructies.