Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Groen, natuur en woonomgeving

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60550

Beh. bossen en natuurterreinen WOO

302

302

0

60551

Beleidsontwikkeling

109

112

-2

60552

Onderhoud bossen

50

96

-46

60853

Grootschalig groen

721

684

38

60855

Woonomgevingsverbeteringen / FIP

1.305

1.305

0

Totaal lasten product

2.488

2.499

-11

Financiële baten per product

60550

Beh. bossen en natuurterreinen WOO

-3

0

-3

60552

Onderhoud bossen

-1

1

60853

Grootschalig groen

-3

3

60923

Mut. res. PG Groen,nat. en landschap

-11

0

-11

Totaal baten product

-14

-4

-10

Totaal product

2.474

2.495

-21

 N

V=voordeel; N=nadeel

Lasten (nadeel € 0,1 ton):

  • Nadeel geheel door hogere kosten bossenonderhoud/groenbegrazing.

Baten (nadeel € 0,1 ton):

  • Nadeel gevolg van niet-beïnvloedbare begrotingspost mutatie reserve: bate is niet geboekt doordat niet geactiveerd is op de investering binnen Duurzaamheid voor de bouw van De Bastei.