Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Geluid, lucht en Bodem

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60516

Bodemtaken

138

124

14

60519

Geluidstaken

122

106

16

60522

Geluidsvrsch. RO en woningbouw

176

176

0

60524

Handhaving, klachtenafhandeling

0

2

-2

60533

Luchtvoorschr. RO, verkeer en wonen

165

154

11

60540

Bodembeheer

33

30

3

60543

Bodemuitvoering

285

240

44

61070

DUB Bodem

894

987

-93

61249

Mut.res. geluid, lucht & bodem

176

176

0

61316

SSV gevelisolatie

415

416

-1

E000189

E-projecten Geluid

9

9

0

E000190

E-projecten Lucht

25

25

0

E000205

E-projecten Bodem

23

23

0

E000215

E-projecten Geluid (compensabel)

2

0

2

E000216

E-projecten Lucht (compensabel)

52

59

-7

E000217

E-projecten Bodem (compensabel)

2

0

2

Totaal lasten product

2.517

2.529

-12

Financiële baten per product

60519

Geluidstaken

-55

-45

-10

60522

Geluidsvrsch. RO en woningbouw

-9

9

60524

Handhaving, klachtenafhandeling

-6

6

60540

Bodembeheer

-19

-19

0

60543

Bodemuitvoering

-32

-20

-11

61316

SSV gevelisolatie

-415

-416

1

E000189

E-projecten Geluid

-13

0

-13

E000190

E-projecten Lucht

-36

0

-36

E000205

E-projecten Bodem

-33

0

-33

E000215

E-projecten Geluid (compensabel)

-2

0

-2

E000216

E-projecten Lucht (compensabel)

-52

-59

7

E000217

E-projecten Bodem (compensabel)

-2

0

-2

Totaal baten product

-658

-574

-84

Totaal product

1.859

1.954

-96

 N

V=voordeel; N=nadeel

Lasten (nadeel € 0,1 ton):

  • Eenmalig nadeel van € 0,9 ton op deelproduct 61070 (DUB Bodem): dit nadeel wordt geheel veroorzaakt door een bijdrage aan de kosten centrale overhead. Deze bijdrage is elders geraamd, maar hoort bij de kosten voor Decentralisatie Uitkering Bodem (deelproduct 61070).
  • Eenmalig voordeel van € 0,8 ton door niet-gerealiseerde uitputting van de werkbudgetten voor geluid, lucht en bodem.

Baten (nadeel € 0,8 ton):

  • Nadeel geheel door ontbrekende baten voor opdrachten aan derden.