Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Milieubeheer bedrijven

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60508

VTH Milieu

1.557

1.535

22

Totaal lasten product

1.557

1.535

22

Financiële baten per product

60508

VTH Milieu

0

-7

7

Totaal baten product

0

-7

7

Totaal product

1.557

1.528

29

 V

V=voordeel; N=nadeel

Lasten (voordeel € 0,2 ton):

  • Voordeel € 0,2 ton op inzet beschikbaar werkbudget.

Baten (voordeel € 0,1 ton):

  • Eenmalig voordeel door dwangsomopbrengsten.