Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Klimaat & Energie

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60494

Beleidsimpl. wet- en regelgeving

32

40

-8

60499

Uitvoering bedrijfsprocessen

0

0

0

60538

Uitvoering duurzaamheidsbeleid

315

302

12

60548

Uitvoering Klimaatplan

235

235

0

60549

Uitvoering overig energiebeleid

1.166

956

211

61248

Mut. res. PG Klimaat

0

0

0

61382

Green Capital

815

833

-18

E000188

E-projecten Milieu algemeen

141

130

11

E000218

E-projecten Energie (compensabel)

25

18

7

Totaal lasten product

2.730

2.515

215

Financiële baten per product

60494

Beleidsimpl. wet- en regelgeving

-8

8

60549

Uitvoering overig energiebeleid

-45

-69

24

61382

Green Capital

-115

0

-115

E000188

E-projecten Milieu algemeen

-167

-51

-116

E000218

E-projecten Energie (compensabel)

-25

-18

-7

Totaal baten product

-352

-145

-207

Totaal product

2.378

2.370

8

 V

V=voordeel; N=nadeel

Lasten (voordeel € 2,2 ton):

  • Dit eenmalig voordeel is nagenoeg geheel veroorzaakt door onderuitputting op het reguliere klimaatbudget op deelproduct 60549. Dit voordeel is ingezet als dekking voor Green Capital (zie toelichting bij baten).

Baten (nadeel € 2,1 ton):

  • Een eenmalig nadeel van 1,2 ton door het niet inzetten van de begrote provinciale subsidiemiddelen voor Green Capital. De meerkosten voor Green Capital in 2017 zijn gecompenseerd door het lastenvoordeel op  deelproduct 60549 (zie toelichting bij lasten).
  • Het resterend nadeel van € 0,9 ton is het gevolg van het ontbreken van externe opdrachten.