Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Economie

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60072

Kermissen

182

196

-14

60106

Bedrijventerreinen

70

70

0

60109

Accountmanagement bedrijven

360

360

0

60111

MKB

0

0

0

60114

Bedrijvenloket

919

919

0

60116

Algemeen advies

212

397

-185

60120

Toerisme

245

265

-21

60121

Havens Toezicht

1.013

1.026

-13

60123

Havens Beleid

318

290

28

60125

Markt Beleid

130

137

-7

60126

Markt Toezicht

62

73

-10

61085

Ondernemersfonds

671

645

27

61261

Beheer Vaste standplaatsen/kiosken

2

4

-3

61345

Economische Innovatie Agenda

712

453

259

61352

Binnenstad

749

533

216

Totaal lasten product

5.647

5.370

277

Financiële baten per product

60072

Kermissen

-315

-350

35

60106

Bedrijventerreinen

-6

0

-6

60116

Algemeen advies

-25

25

60120

Toerisme

0

0

0

60121

Havens Toezicht

-1

1

60124

Inkomsten havens en kaden

-667

-701

34

61207

Baten Toeristenbelasting

-570

-547

-23

61257

Markttoezicht (baten)

-226

-221

-5

61261

Beheer Vaste standplaatsen/kiosken

-65

-64

-1

61345

Economische Innovatie Agenda

-456

-420

-36

61352

Binnenstad

-329

-195

-134

Totaal baten product

-2.635

-2.524

-111

Totaal product

3.012

2.846

166

 V

V=voordeel; N=nadeel

Het voordeel op het product Economie van € 166.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een voordeel op de Economische Innovatie Agenda en het deelproduct Binnenstad.

2017 was het laatste jaar van de looptijd van de provinciale subsidie voor de Economische Innovatie Agenda. Door een bijdrage van het Ontwikkelingsbedrijf van € 450.000 in 2015 valt er nu ruim € 200.000 vrij. We verwachten de bestedingseis van € 2 miljoen over de periode 2015-2017 te halen. In het voorjaar 2018 volgt de eindverantwoording en -afrekening.

Op het deelproduct Binnenstad ontstaat een voordeel van € 80.000 door lagere uitgaven voor de transformatieaanpak in 2017 dan begroot. We verwachten deze uitgaven in 2018 alsnog te doen en komen hier in de loop van 2018 op terug.

Daarnaast hebben we in 2017 extra uitgaven gedaan vanuit het deelproduct Algemeen advies, onder andere voor de feestverlichting in de stad, de inzet van subsidieadviseurs en de bijdrage aan het Rijk van Nijmegen@.