Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Instrumenten grondbeleid

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60325

Resultaat afgesloten planexploitatie

-18.213

2.569

-20.782

60331

Beheer Stategische gronden

-1.882

188

-2.069

60347

Administratieve afhandeling

-45

0

-45

60353

Kaplast. lopende + afgesl. Planexpl.

4.003

4.003

0

60933

Planexploitaties totaal

0

0

0

61001

Mut res. Planexpl totaal

19.793

17.836

1.957

E000018

Anterieure overeenk wb ed (verkort)

18

105

-87

Totaal lasten product

3.675

24.701

-21.026

Financiële baten per product

60325

Resultaat afgesloten planexploitatie

0

-24.315

24.315

60331

Beheer Stategische gronden

-368

-296

-72

60347

Administratieve afhandeling

-37

-37

0

61001

Mut res. Planexpl totaal

-3.205

-1.200

-2.005

E000018

Anterieure overeenk wb ed (verkort)

-18

-105

87

Totaal baten product

-3.629

-25.953

22.324

Totaal product

46

-1.252

1.298

 V

V=voordeel; N=nadeel