Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Planexploitaties

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

61209

Projecten sted.ontw.

525

387

138

61210

Projecten Waalsprong

64.508

39.050

25.458

61211

Projecten Woningbouw

1.877

8.241

-6.363

61212

Projecten Bedrijvigheid

2.360

860

1.500

61213

Projecten Herstruct.

2.962

1.739

1.223

61214

Projecten Stadscentrum

8.791

3.480

5.311

61215

Projecten Koers West

19.245

26.374

-7.129

61216

Projecten Maat.vastg.

15.030

8.541

6.488

61230

Bommen en granaten

101

101

0

Totaal lasten product

115.399

88.773

26.626

Financiële baten per product

61209

Projecten sted.ontw.

-525

-387

-138

61210

Projecten Waalsprong

-64.508

-39.050

-25.458

61211

Projecten Woningbouw

-1.878

-8.241

6.363

61212

Projecten Bedrijvigheid

-2.360

-860

-1.500

61213

Projecten Herstruct.

-2.962

-1.739

-1.223

61214

Projecten Stadscentrum

-8.791

-3.478

-5.313

61215

Projecten Koers West

-18.045

-25.174

7.129

61216

Projecten Maat.vastg.

-15.030

-8.541

-6.488

Totaal baten product

-114.099

-87.470

-26.628

Totaal product

1.301

1.303

-2

 N

V=voordeel; N=nadeel

Op dit product worden de totale lasten en baten van de planexploitaties verantwoord.
Per saldo zijn de lasten en baten neutraal.
Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door het onderhoud van de Lift aan de Waalkade. Het budget hiervoor is overgeheveld naar het programma Sport en Accomodaties, maar een deel van de kosten is op het programma Grondbeleid geboekt.