Stadsrekening 2017
PCPortal

Indicatoren

Realisatie 2016

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Algemeen

Personeel: doorstroom

5,3%

7,0%

6,4%

Ziekteverzuim

5,4%

5,0%

5,2%

Rapportcijfer medewerkerstevredenheid

-

7

6,9

Toelichting
In het cijfer van 6,4 % Personeel: doorstroom zijn nog niet de resultaatopdrachten van Oversteek meegenomen. Zodra deze gegevens bekend zijn, wordt het kengetal aangepast.

Via de verzuimaanpak volgens het Regiemodel, waarbij alle leidinggevenden en medewerkers worden begeleid via een cursus, hebben we ingezet op minder verzuim. Het verzuim is al dalende van 5,4 % naar 5,2 %. De cursus voor de medewerkers is pas 2de helft 2017 gestart vandaar dat het effect nog niet optimaal is.