Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Belastingen

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60498

kwijtschelding hondenbelasting

110

136

-26

60737

Aanslagen woningen

86

127

-41

60738

Bezwaar & beroep woningen

71

118

-47

60739

Gegevensuitlevering woningen

23

23

0

60740

Gegevensverzameling woningen

543

533

10

60741

Inning en dwanginvordering woningen

52

67

-15

60744

Overige kosten woningen

0

463

-463

60745

Waardebepaling woningen

430

423

7

60746

Waardevastelling woningen

20

18

2

60747

Aanslagen niet-woningen

26

28

-2

60748

Bezwaar & beroep niet woningen

71

258

-188

60749

Gegevensuitlevering niet-woningen

6

6

0

60750

Gegevensverzameling niet-woningen

122

117

5

60751

Inning en dwanginv. niet-woningen

1

0

1

60755

Waardebepaling niet-woningen

504

497

7

60756

Waardevaststelling niet-woningen

11

4

7

60757

Aanslagen Hondenbelasting

24

22

3

60759

Hondencontrole

212

202

9

60763

Bezwaar & beroep Reinigingsrecht

11

-11

60766

Aanslagen Rioolrecht

47

20

28

60767

Bezwaar & beroep Rioolrecht

1

0

1

60770

Aanslagen Precariobelasting

20

25

-5

61120

Kwijtschelding OZB

13

-13

Totaal lasten product

2.380

3.112

-732

Financiële baten per product

60738

Bezwaar & beroep woningen

0

0

60742

Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel

-40.522

-41.604

1.082

60752

Opbr. OZB niet-woningen eig.deel

-29.255

-29.893

638

60753

Opbr. OZB niet-woningen gebr.deel

-5.180

-4.564

-616

60761

Opbrengst Hondenbelasting

-1.166

-1.162

-4

60767

Bezwaar & beroep Rioolrecht

-60

-60

0

60773

Opbrengst Precariobelasting

-390

-550

160

Totaal baten product

-76.573

-77.833

1.260

Totaal product

-74.192

-74.721

528

 V

V=voordeel; N=nadeel

Deze tekst weghalen, zodra de definitieve tekst wordt geschreven.