Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Bestuur & Ondersteuning

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60002

Besluitvormingsproces

971

956

16

60003

Bestuurssecretariaat

557

557

0

60004

College

1.710

1.710

0

60005

Concerncommunicatie

1.502

1.502

0

60008

Gemeentesecretaris

304

304

0

60013

Fractie ondersteuning

144

144

0

60014

Griffie

640

640

0

60015

Raad

1.411

1.411

0

60017

Rekenkamer

236

236

0

60018

Algem.juridische advisering

963

968

-5

60081

Burgerjaarverslag

0

0

0

60788

Onderzoek en statistiek

949

858

91

61051

De Brug

0

58

-58

61055

Openbare optredens / activiteiten

302

268

34

61056

Onderscheidingen

59

51

8

Totaal lasten product

9.750

9.665

85

Financiële baten per product

60788

Onderzoek en statistiek

-147

0

-147

Totaal baten product

-147

0

-147

Totaal product

9.603

9.665

-62

 N

V=voordeel; N=nadeel

Deze tekst weghalen, zodra de definitieve tekst wordt geschreven.