Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Externe betrekkingen

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60078

Overige projecten IOS

47

30

17

60079

Stedenband Pskov

0

0

0

60080

Stedenbanden met Masaya

0

0

0

60689

Knelpuntbudget ISV

0

0

0

60694

Procesmanagement GSB

54

0

54

61057

Samenwerking KAN

456

712

-255

61058

Samenwerking Euregio

62

54

9

61059

Externe Geldstromen

3

3

0

61060

Public Affairs

105

129

-24

Totaal lasten product

728

927

-200

Financiële baten per product

60694

Procesmanagement GSB

-1

0

-1

61057

Samenwerking KAN

-608

-842

234

Totaal baten product

-609

-842

234

Totaal product

119

85

34

 V

V=voordeel; N=nadeel

Deze tekst weghalen, zodra de definitieve tekst wordt geschreven.