Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Kaderstelling

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60726

Accountant

264

271

-7

60727

Coordinatie toezicht/stadscontrol

859

859

0

60731

Financiele advisering

1.098

1.098

0

Totaal lasten product

2.221

2.228

-7

Totaal product

2.221

2.228

-7

 N

V=voordeel; N=nadeel

Deze tekst weghalen, zodra de definitieve tekst wordt geschreven.