Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Organisatie

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60703

Actieprogramma I-net

0

0

0

60729

Adv. en implementatie Personeel

1.651

1.651

0

60736

Interimmanagement

6

6

0

Totaal lasten product

1.657

1.657

0

Totaal product

1.657

1.657

0

 N

V=voordeel; N=nadeel