Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Armoedebestrijding

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60132

Bijz.bijstand

16.882

17.853

-971

61072

Maatschappelijke participatie

1.043

816

227

61099

Schuldhulp en -preventie

3.168

3.004

164

61100

Mut. res. Armoedebestrijding

600

600

0

Totaal lasten product

21.693

22.273

-580

Financiële baten per product

60132

Bijz.bijstand

-1.310

-1.697

387

61099

Schuldhulp en -preventie

-326

-362

36

61100

Mut. res. Armoedebestrijding

-1.541

-1.541

0

Totaal baten product

-3.177

-3.600

423

Totaal product

18.516

18.673

-157

 N

V=voordeel; N=nadeel

Het resultaat op product Armoedebestrijding bedraagt € 157.000 nadelig. De belangrijkste oorzaken van het negatieve resultaat zijn:
* Hogere uitgaven aan bijzondere bijstand. In het najaar van 2017 zijn er onverwacht meer aanvragen voor individuele inkomenstoeslag geweest, dan eerder in het jaar. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een nadeel van € 229.000. Bij de Slotwijziging is reeds gemeld dat de gemeente de rechtszaak heeft verloren over de hoogte van het bewindvoerderstarief. Het effect van deze uitspraak is € 94.000. Ook de kosten van bewindvoering zullen een knelpunt blijven in de begroting van 2018.
* De uitvoering van Schuldhulpverlening is € 164.000 voordeliger geweest.

Het positieve resultaat bij maatschappelijke participatie is feitelijk € 36.000. Het resultaat in bovenstaande tabel betreft het budget voor de Meedoenregeling. De uitgaven (€ 191.000) voor de Meedoenregeling verlopen via de bijzondere bijstand.