Stadsrekening 2017
PCPortal

Wij streven naar een absolute groei van het openbaar-vervoergebruik. Het openbaar vervoer vormt een gelijkwaardig alternatief ten opzichte van andere vervoerswijzen, vooral ten opzichte van de auto.
Een constant aandachtspunt is de routering van de bussen in en rond het centrum. Hiervoor is een mix aan mogelijkheden beschikbaar: de Burchtstraat, de Waalkade en de Singels. Door het college zijn principebesluiten genomen over de bussen op de Waalkade en in de Burchtstraat. Tevens is de Raad voorzien van de gevraagde informatie. Het is aan de Raad om definitieve besluiten te nemen. De opgave blijft een goede balans vinden tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en doorstroming.