Stadsrekening 2017
PCPortal

Wij zetten in op een verantwoord en acceptabel evenwicht tussen de vraag naar en aanbod van parkeerplaatsen. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn een goede bereikbaarheid, een aantrekkelijke binnenstad en een leefbare woonomgeving. Wij voeren een rendabele en klantgerichte bedrijfsvoering in onze parkeerorganisatie met oog voor het kostenaspect.
Wij streven naar één beschikbare parkeerplaats voor iedere woonadres en naar een passend parkeeraanbod voor forens, ondernemer of bezoeker van onze stad.
In Nijmegen parkeren jaarlijks zo'n 3,2 miljoen klanten op de 7.500 parkeerplaatsen op straat en de 2.300 parkeerplaatsen in de garages. Er worden jaarlijks zo'n 17.000 parkeervergunningen beheerd. Verder worden jaarlijks zo'n 10.000 overige parkeergerelateerde ontheffingen en vergunningen verstrekt. Verder worden de bewaakte fietsstallingen met in totaal 2400 stallingsplaatsen beheerd.

In 2016 is gestart met het digitaal aanbieden van een aantal vergunningen en abonnementen voor parkeren die de bewoners geheel zelfstandig digitaal af kunnen handelen. Deze aanpassing vergroot het gebruiksgemak van onze klanten enorm. De afhandeling is veel sneller en kan op ieder moment gebeuren wanneer het onze klant uitkomt. De klant hoeft ook niet meer naar onze balie te komen. Hij kan zijn zaken dus  tijd en plaats onafhankelijk regelen.
Het systeem is ook ingericht op snelle service en vertrouwen in de klant. Zo verstrekken we bijvoorbeeld bij een aanvraag het parkeerproduct direct en valideren achteraf (bv bij leasecontracten) en corrigeren alleen als klanten onterecht een aanvraag gedaan hebben. Ook is het proces en systeem nu zodanig ingericht dat we restitutie van parkeergeld binnen 4 werkdagen uitkeren aan onze klanten.
Deze ontwikkeling heeft er toe bijgedragen dat de waardering van het parkeerproduct fors is gestegen en het aantal klachten fors is afgenomen.
Wij verwerken via het digitale systeem nu 4.000 mutaties per maand. De afhandeling aan de balie is gedaald tot minder dan 10 per maand.
Dit alles leidt ertoe dat we durven te stellen dat de invoering een succes is en dat we verder door gaan met deze ontwikkeling.