Stadsrekening 2017
PCPortal

Wij streven naar zo min mogelijk voortijdig schoolverlaters in het Voortgezet Onderwijs (VO) en in Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). We blijven aansluiten bij de landelijke ambitie en hebben samen met het VO en MBO in onze RMC-regio een Regionaal programma voortijdig schoolverlaten gesloten voor de periode 2016-2020.

Het voorkomen van voortijdige schooluitval is een belangrijk middel om te bereiken dat jongeren optimaal gebruik maken van hun recht op onderwijs en daarmee hun kans op de arbeidsmarkt vergroten. We zetten daarvoor meerdere instrumenten in: Bureau Leerplicht, een preventieve verzuimaanpak op het MBO en op de scholen voor Voortgezet Onderwijs. Daarnaast zijn er in het regionaal programma maatregelen opgenomen die het voortijdig schoolverlaten moeten terugdringen. Het gaat om maatregelen als het Flex College, inzet van loopbaanoriëntatie, monitoren we jongeren in de overstap van VO naar MBO en investeren we in meer ondersteuning voor leerlingen in de MBO-opleidingen van niveau 1 en 2.

De gemeente Nijmegen is contactgemeente voor de regio Nijmegen. Wij voeren daarmee aanvullende coördinerende taken uit ten behoeve van de regio. In schooljaar 2013-2014 hebben we de aansluiting met het landelijke niveau voor onze regio bereikt.