Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Stimuleren ontwikkelingskansen

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60595

OAB

4.219

4.262

-42

60596

Aangepast vervoer

1.598

1.441

157

60605

Volwasseneneducatie WEB

1.077

1.082

-4

60634

Peuterspeelzaalwerk

4.727

5.123

-397

60836

Open Wijkschool

0

0

0

61117

Kinderopvang

708

666

42

Totaal lasten product

12.329

12.573

-244

Financiële baten per product

60595

OAB

-1.234

-1.139

-95

60596

Aangepast vervoer

-8

-4

-4

60605

Volwasseneneducatie WEB

-1.064

-1.068

3

60634

Peuterspeelzaalwerk

-2.799

-2.989

190

61117

Kinderopvang

-26

26

Totaal baten product

-5.105

-5.225

120

Totaal product

7.224

7.348

-124

 N

V=voordeel; N=nadeel

Het nadeel op het product Stimuleren ontwikkelingskansen komt door een stijging van de VVE-indicaties door de risicogestuurde werkwijze van de GGD en door eenmalige kosten die we hebben gemaakt in voorbereiding op de stelselwijziging VVE die per 1 augustus 2018 in werking treedt.