Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Zorgplicht onderwijshuisvesting

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60601

Integraal huisvestingplan

0

0

0

61353

Onderwijshuisvesting DDC

15.147

14.865

282

61354

Onderwijshuisvesting niet-DDC

1.680

1.760

-80

Totaal lasten product

16.826

16.624

202

Financiële baten per product

61012

Mut. res. PG Huisvesting onderwijs

-44

-44

0

61354

Onderwijshuisvesting niet-DDC

0

0

0

Totaal baten product

-44

-44

0

Totaal product

16.782

16.580

202

 V

V=voordeel; N=nadeel

Het voordeel op het product Zorgplicht Onderwijshuisvesting komt doordat de gesprekken over de kwaliteitsimpuls en doordecentralisatie van Kristallis zijn vertraagd. Dit zal in 2018 tot kosten leiden. Dit geldt ook voor de ontwikkelingen in Nijmegen Noord.