Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Straatreiniging

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60410

Straatreiniging

-64

0

-64

61020

DAR Straatreiniging KB

44

44

0

61326

DAR DVO reiniging

9.745

9.764

-19

Totaal lasten product

9.725

9.809

-83

Financiële baten per product

60410

Straatreiniging

-2.255

-2.255

0

Totaal baten product

-2.255

-2.255

0

Totaal product

7.470

7.554

-83

 N

V=voordeel; N=nadeel

De lastenoverschrijding op dit product wordt met name veroorzaakt door het reinigen in verband met zwerfafval, met name op de Waalstrandjes.