Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Toezicht openbare ruimte

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60403

Milieutoezicht

302

305

-3

60404

Overige toezicht

1.401

1.403

-2

61036

Markttoezicht

86

86

0

61037

Evenemententoezicht

177

177

0

Totaal lasten product

1.966

1.971

-5

Financiële baten per product

60404

Overige toezicht

0

0

61200

PV-vergoedingen

0

0

0

Totaal baten product

0

0

0

Totaal product

1.966

1.971

-5

 N

V=voordeel; N=nadeel

Op dit product is nagenoeg geen afwijking ten opzichte van de begroting.