Stadsrekening 2017
PCPortal

Indicatoren

Realisatie 2016

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Inclusiviteit, iedereen doet mee!

bevolking 18 jaar en ouder dat buiten sportverenigingen en -scholen om aan sport doet

59%

%

62%

bevolking 18 jaar en ouder dat minstens 12 keer per jaar aan sport doet

76%

%

79%

bevolking 4 jaar en ouder dat lid is van een sportvereniging

28%

%

30%

middelbare scholieren dat wekelijks sport bij vereniging en/of sportschool

55%

%

77%

Laagdrempelig en dichtbij!

tevreden over het sport-en beweegaanbod in de buurt

-%

%

68%

Vrijwilligers

sportverenigingen met stabiel of stijgend ledental

%

%

80%

sportverenigingen waar de financiële situatie 'gezond' of 'niet gezond, niet ongezond' is

%

%

96%

sportverenigingen waar geen knelpunten spelen m.b.t. het bestuur of commissies

%

%

78%

bevolking 18 jaar en ouder die maandelijks of vaker actief zijn als vrijwilliger in de sport

8%

%

8%

sportverenigingen dat aangeeft over voldoende vrijwilligers te beschikken

76%

%

51%

Gezondheid

aantal sportverenigingen met een gezonde sportkantine en/of duurzaamheidsmaatregelen

45%

%

45%

bevolking 19 jaar en ouder met chronische aandoening en/of lichamelijke beperking dat voldoet aan de beweegnorm

64%

%

volgt ..%

bevolking 19 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegnorm

66%

%

66%

sportverenigingen dat aandacht besteedt aan het thema gezonde, rookvrije sportkantine

32%

%

55%

Profilering

aantal NK’s, EK’s, WK’s alsmede sportevenementen met een landelijke uitstraling waar de gemeente Nijmegen in participeert

-

7

aantal seniorenteams in Nijmegen dat op hoogste competitieniveau actief zijn

6

6

aantal talenten uit de regio Nijmegen met een HP, IT of NT-status dat sport in Nijmegen

23

25

Sportaccommodaties

bezettingsgraad gemeentelijke binnensportaccommodaties

61%

%

61%

bezettingsgraad gemeentelijke buitensportaccommodaties

-

nader te bepalen

aantal bezoekers in de zwembaden (totaal Erica Terpstra, West, Dukenburg en Goffertbad)

549.411

548951

aantal bezoekers in Triavium voor de schaatsbaan

152.318

161.837

Toelichting
Bij indicator X hebben we onze doelstelling niet gehaald. De oorzaak hiervan zoeken wij in (…)