Stadsrekening 2017
PCPortal

Sport en Accommodaties
bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2017-2020

18,0

45,8

 27,8 N

Wijzigingen

8,5

1,9

6,6 V

BW-01533 Slotwijziging 2016; meldingen

Raad

21 dec '16

113/2016

0,0

0,0

0,0 V

BW-01534 Slotwijziging 2016; TW

Raad

21 dec '16

113/2016

-0,2

-0,2

 0,0 N

BW-01558 Aanpassingen elementenstructuur VSA

College

21 jun '17

4.3

0,0

0,0

 0,0 N

BW-01562 Zomernota 2017: Meldingen

Raad

05 jul '17

50/2017

4,1

4,4

 0,3 N

BW-01563 Zomernota 2017 Investeringen

Raad

05 jul '17

50/2017

0,0

0,0

 0,0 N

BW-01564 Zomernota 2017: Technische wijzigingen

Raad

05 jul '17

50/2017

0,1

-4,7

4,8 V

BW-01573 Subsidieverlening gezondheidsmakelaars

Raad

12 apr '17

28/2017

0,0

0,1

 0,1 N

BW-01587 Subsidieverlening aanpak beweeg je fit

College

05 jul '17

69/2017

0,0

0,0

 0,0 N

BW-01592 Slotwijziging 2017 meldingen

Raad

20 dec '17

113/2017

4,2

1,9

2,3 V

BW-01593 Slotwijziging 2017 TW

Raad

20 dec '17

113/2017

0,4

0,4

 0,0 N

Totaal Sport en Accommodaties

26,5

47,7

 21,2 N