Stadsrekening 2017
PCPortal

Het product Sportaccommodaties bestond in 2017 voor het laatst. Dit wordt begin 2018 grotendeels samengevoegd met het product Sport. Het bestond uit sport- en speelvoorzieningen en kinderboerderijen. De focus  lag op het op orde houden van de kwaliteit van de huidige gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties en speelvoorzieningen:
Highlights binnensport 2017

  • Aanpassing dak en gevelplaten Jan Massinkhal;
  • Start renovatie sporthal Meijhorst