Stadsrekening 2017
PCPortal

bedragen x € 1.000

Maatschappelijk vastgoed

Begroting 2017
na wijziging

Rekening 2017

       Verschil

Financiële lasten per product

60818

Projecten VGM

1.391

1.311

80

60828

Verzekeringen

103

103

0

60929

Mut. Res. Duurzaamh en onderh gebouw

2.011

2.011

0

61172

Vastgoed eigenaarslasten

1.552

18

1.534

61283

Duurzaamheid

0

0

0

61366

Panden met culturele invulling

2.310

2.083

227

61367

Cultuurhistorie

2.561

2.831

-270

61368

Terreinen en volkstuinen

41

68

-27

61369

Standplaatsen

67

154

-87

61370

Kunstwerken

31

0

31

61371

Rioolgemalen, liften, damwanden

20

4

16

61372

Woningen

629

608

22

61374

Overige panden MVG

2.149

2.905

-756

Totaal lasten product

12.866

12.096

770

Financiële baten per product

60818

Projecten VGM

-468

-29

-439

60919

Mut. res. PG15-11-1

0

-26

26

60929

Mut. Res. Duurzaamh en onderh gebouw

-2.089

-1.255

-834

61172

Vastgoed eigenaarslasten

-73

0

-73

61366

Panden met culturele invulling

-2.845

-3.010

165

61367

Cultuurhistorie

-2.385

-2.455

70

61368

Terreinen en volkstuinen

-239

-359

119

61369

Standplaatsen

-138

-144

6

61372

Woningen

-1.071

-1.005

-66

61374

Overige panden MVG

-5.078

-2.976

-2.102

Totaal baten product

-14.386

-11.258

-3.127

Totaal product

-1.519

838

-2.357

 N

V=voordeel; N=nadeel