Stadsrekening 2017
PCPortal

Participatie blijft en wordt een steeds belangrijker speerpunt in het programma Stedelijke Ontwikkeling. We werken vanuit de pilots Omgevingswet veel manieren uit waarmee  op een andere manier bij ruimtelijke plannen betrokken worden of zelf aan het stuur zitten. De dingen die we daarvan leren, nemen we mee in het vervolg. Onze ervaringen met de nieuwe Omgevingswet laten zien dat we nog veel stappen kunnen zetten waar het gaat om participatie, integrale beleidsontwikkeling, duidelijke kaders formuleren die ruimte bieden, en risicogericht handhaven en toetsen.  

Vanuit onze benadering van ruimte geven aan de samenleving kiezen we voor het mogelijk maken van tijdelijke initiatieven (TAG). We hebben hiervoor beleid vastgesteld. Daarbij laten we onze partners in de stad, of het nu gaat om burgers, bedrijven of instellingen, in hun rol van eindverantwoordelijke voor de zaken waar zij mee bezig zijn. Anderzijds blijft het nodig om voldoende aandacht te houden voor het inspecteren en handhaven om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen. Dit dilemma vraagt blijvend onze aandacht.