Stadsrekening 2017
PCPortal

Indicatoren

Realisatie 2016

Doelstelling 2017

Realisatie 2017

Ruimtelijke inrichting

Maximum % van het aantal beroepschriften tegen postzegelplannen dat gegrond wordt verklaard t.o.v. het aantal ingediende beroepschriften tegen vastgestelde postzegelplannen

33

20

0

Maximum % van het aantal beroepschriften tegen actualisatieplannen dat gegrond wordt verklaard t.o.v. het aantal ingediende beroepschriften tegen vastgestelde actualisatieplannen

nvt

20

0

Maximum % van het aantal bezwaarschriften tegen planschadebesluiten dat gegrond wordt verklaard t.o.v. het aantal ingediende bezwaarschriften tegen planschadebesluiten

nvt

20

n.v.t.

% van het Nijmeegse grondoppervlak dat gedekt is door bestemmingsplannen die niet ouder zijn dan 10 jaar in de bestaande stad (Nijmegen Zuid)

100%

100%

100%

% van het Nijmeegse grondoppervlak dat gedekt is door bestemmingsplannen die niet ouder zijn dan 10 jaar in de bestaande stad (Nijmegen Noord)

80

85

85

% bewoners dat Nijmegen een aantrekkelijke stad vindt

87

87

87

% bewoners dat Nijmegen een prettige stad om in te wonen vindt

90

92

91

Waardering bewoners voor Nijmegen als woon- en leefgemeente (gemiddelde rapportcijfer)

7,6

7,6

7,7

Waardering van ondernemers voor bedrijfsomgeving (gemiddeld rapportcijfer)

6,9

7,1

7,1

Vergunningverlening bouwen

Aantal aanvragen

1.812

2.000

1.874

Aantal besluiten

1.720

2.000

1.814

% aanvragen afgehandeld binnen wettelijke termijn

99

80

98

Aantal afgehandelde meldingen

897

950

915

Aantal bezwaren (op dossierniveau)

nb

15

61

% gegronde bezwaren (op dossierniveau)

nb

10

16

Aantal bezochte locaties

519

500

591

Aantal klachten

274

420

675

% van klachten dat leidt tot concrete handhaving

13

25

nb

Aantal controles

nb

2.000

nb

*Het aantal vragen is altijd groter dan het aantal besluiten. Het systeem zal hier nader op ingesteld worden om deze gegevens te kunnen leveren.

Toelichting

Ruimtelijke inrichting
De eerste drie indicatoren zijn in 2016 nieuw opgenomen als indicatoren. Wij menen dat het percentage gegrond verklaarde bezwaar- en beroepschriften een betere indicatie geeft over de kwaliteit van onze plannen, vandaar dat wij de indicatoren hebben aangepast. Voor deze nieuwe indicatoren zijn voor 2017 doelstellingen bepaald. Daaraan afgemeten zijn de resultaten voor 2017 in lijn met de doelstellingen. Het aantal ingediende beroepschriften tegen bestemmingsplannen is nihil.

Vergunningverlening bouwen

De indicatoren voor Vergunningverlening bouwen laten grotendeels zien dat de verwachtingen voor 2017 niet zijn gerealiseerd. Het aantal aanvragen Bouw lijkt achter te blijven, maar dit is een vertekenend beeld. Het aantal kleine aanvragen is toegenomen (denk aan kleine verbouwingen, dakkapel, etc < €50.000), maar daarentegen zijn het aantal grote projecten afgenomen (Waalsprong en Waalfront).