Stadsrekening 2017
PCPortal

Stedelijke Ontwikkeling
bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2017-2020

5,0

5,7

 0,8 N

Wijzigingen

-0,5

0,4

 0,9 N

BW-01534 Slotwijziging2016; TW

Raad

21 dec '16

113/2016

0,0

0,0

0,0 V

BW-01536 Tariefverhoging bouw

Raad

16 nov '16

118/2016

0,6

0,6

0,0 V

BW-01564 Zomernota 2017: Technische wijzigingen

Raad

05 jul '17

50/2017

0,0

-0,5

0,5 V

BW-01592 Slotwijziging 2017 meldingen

Raad

20 dec '17

113/2017

-1,1

0,4

 1,5 N

Totaal Stedelijke ontwikkeling

4,5

6,2

 1,7 N