Stadsrekening 2017
PCPortal

Veiligheid is geen op zichzelf staand gegeven, maar staat altijd in verbinding met sociale en ruimtelijke
vraagstukken en kan dus ook alleen maar in samenhang met die vraagstukken worden benaderd. In deze
bestuursperiode hebben we daarom ingezet op versterking van de bovenprogrammatische samenwerking op
zowel het sociale als het fysieke domein. Dat draagt ook in belangrijke mate bij aan de resultaten die we boeken, zoals het succes bij de samenwerking tussen Veiligheidshuis, Regieteams en Sociale Wijkteams, de inbedding van de Veiliger Wijkteams in de bestaande wijknetwerken en de nieuwe naleefstrategieën rondom fysieke veiligheid, die heeft geleid tot een versterking van de integrale samenwerking tussen gemeente, Omgevingsdienst (ODRN) en Regionale Brandweer (VRGZ).