Stadsrekening 2017
PCPortal

Rekening 2017

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

Totaal

€ 0,4

€ 15,4

VeiligheidBegroting 2017 na wijzigingRekening 2017Verschil
* € 1.000,-
Financiële lasten per programma
Openbare orde & Veiligheid3.2823.168114
Organisatie van de rampenbestrijding12.09112.07714
Vergunningverlening & handhaving1801765
Totaal lasten programma15.55315.420133
Financiële baten per programma
Openbare orde & Veiligheid-200-177-23
Organisatie van de rampenbestrijding-19-9-10
Vergunningverlening & handhaving-187-21528
Totaal baten programma-406-401-6
Totaal programma15.14715.019127V

Saldo van baten en lasten

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

minder / meer
uitgegeven

Totaal

15,1

15,0

€ 0,1

Aan het programma  geven we per saldo € 15,0 miljoen uit. Het grootste deel hiervan ging naar Organisatie van de rampenbestrijding.

Ten opzichte van de begroting is er € 0,1 miljoen (0,8%) minder uitgegeven. Wij hebben extra inkomsten uit leges en boetes binnengehaald. Verder zijn de uitgaven voor de uitvoering van projecten lager uitgevallen.