Stadsrekening 2017
PCPortal

Wijkontwikkeling
bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2017-2020

0,0

4,1

 4,1 N

Wijzigingen

0,0

-0,8

0,8 V

BW-01563 Zomernota 2017 Investeringen

Raad

05 jul '17

50/2017

0,0

0,0

 0,0 N

BW-01564 Zomernota 2017: Technische wijzigingen

Raad

05 jul '17

50/2017

0,0

-0,7

0,7 V

BW-01592 Slotwijziging 2017 meldingen

Raad

20 dec '17

113/2017

0,0

-0,1

0,1 V

Totaal Wijkontwikkeling

0,0

3,3

 3,3 N

Door middel van BW-01564 zijn dubbel begrote budgetten tussen enerzijds het programma sport en accommodaties en anderzijds het programma wijkontwikkeling verwijderd. Bij de slotwijziging is eenmalig een verwacht voordeel van 75.000,- afgeraamd.