Stadsrekening 2017
PCPortal

Het programma Wonen draagt bij aan een aantrekkelijke woonstad. Goed wonen is een basisbehoefte voor iedereen en een cruciale voorwaarde voor leefbare wijken en een vitale stad. Daarnaast draagt een goed woonklimaat bij aan de economische aantrekkelijkheid van de stad.